woensdag 12 maart 2014

Een grote stap vooruit ! - A big step forward !

Vorige week hebben we een zender gekregen van Dhr. Patrick De Rese. Het gaat om een EUROPA MC 1020. Tijdens de krokusvakantie hebben we deze zender optimaal gemaakt voor ons project. We hebben een noodstop, potentiometer voor de gas en een schakelaar voor het sturen van een controlesignaal geplaatst. We hebben ook een programma geschreven om 2 servo’s te sturen door middel van RC-communicatie. Het is de bedoeling dat we dit uitbreiden naar 4 servo’s. De volgende stap is het aankopen van de servo’s om zo over te gaan naar de uiteindelijke realisatie.
Hier zijn nog wat foto’s van de zender en een filmpje van de gestuurde servo’s.

Emiel en Jonas

Last week Mr Patrick De Rese gave us a transmitter, a EUROPA MC 1020. During spring break we updated this receiver, so it would be perfect for our project. We placed an emergency brake, a potentiometer for gas and a switch to transmit a control signal. Furthermore, we wrote a program to control two servos through RC communication. We mean to extend this to 4 servos. The next step is the acquisition of those servos. Only then we can proceed to the final realization.
Attached are some pictures of the transmitter and a video of the servos.


Emiel and Jonas


Geen opmerkingen:

Een reactie posten