donderdag 1 mei 2014

De proefopstelling - The test layout

Wij, Robin en Robin, zijn al een tijdje druk in de weer met de realisatie van onze proefopstelling. Het was moeilijk om de juiste onderdelen te kunnen bemachtigen die we konden gebruiken en nadien weer konden teruggeven. We willen met deze proefopstelling het nut van het overdrukventiel onderzoeken die na de voedingspomp staat. Hiervoor gebruiken we een 3-fase motor met een tandwielpomp die dan verbonden is met een hydraulische motor. Nu hebben we al de onderdelen elk apart geverfd en nu is het de bedoeling om alles terug te monteren. We zouden graag nog enkele metingen uitvoeren op onze proefopstelling.

Robin en Robin

For quite a while we have been occupied with the realisation of our test layout. To obtain the right parts, which we could use and then give back, was a challanging task. With our test layout we aim to reshearch the purpose of the pressure release valve which is placed behind the supply pump. In order to do this we use a 3-phase motor with a gear pump which is connected to a hydraulic motor. At this time we have painted all separate parts and we intend to reassemble everything. Furthermore, we would like to carry out some measurements on our test layout.

Robin and Robinzondag 13 april 2014

Programma afgewerkt ! - Program finished !

Donderdag zijn we naar Poelkapelle geweest om te meten hoeveel kracht er nodig was om de hendels in de tank te bedienen door middel van servo's. Daarvoor maakten we gebruik van een trekveer. Deze gaf aan hoeveel kracht nodig was. We hebben ook de arm gemeten. Dit is de afstand tussen de as en de kracht. Hierdoor konden we het moment berekenen. We kwamen de volgende momenten uit:

  • Hendels axiale plunjerpomp: 5Nm
  • Gas: 12Nm
  • Veiligheidsnok: 1Nm
Deze servo's moeten nu besteld worden.
Vandaag hebben we het definitieve programma geschreven voor de RedBoard waarmee we de ontvangen signalen van de zender omzetten naar de signalen voor het sturen van de servo's. In dit programma controleren we bv. de verbinding tussen de zender en het RedBoard. Indien dit signaal wegvalt of wijzigt moet de tank onmiddellijk stoppen.

Jonas en Emiel

Last Thursday we went to Poelkapelle to measure how many power is needed to operate the levers of the tank by means of servos. In order to measure we used a tension spring which indicates how many power was needed. We also measured the arm which is the distance between the shaft and the power. By doing so we were capable to determine the moment. We came to the next moments:

  • Levers axial plunger pump: 5Nm
  • Gas: 12Nm
  • Safety ridge: 3Nm
These servos have to be ordered.

Last Friday we also wrote the final program for the RedBoard with which we will transform the signals we received from the transmitter in the signals thad need to be sent to the servos. In this program we control, for instance, the connection between the transmitter and the RedBoard. If this signal happens to fall away or changes the tank has to come to a halt.

Jonas and Emielwoensdag 12 maart 2014

Een grote stap vooruit ! - A big step forward !

Vorige week hebben we een zender gekregen van Dhr. Patrick De Rese. Het gaat om een EUROPA MC 1020. Tijdens de krokusvakantie hebben we deze zender optimaal gemaakt voor ons project. We hebben een noodstop, potentiometer voor de gas en een schakelaar voor het sturen van een controlesignaal geplaatst. We hebben ook een programma geschreven om 2 servo’s te sturen door middel van RC-communicatie. Het is de bedoeling dat we dit uitbreiden naar 4 servo’s. De volgende stap is het aankopen van de servo’s om zo over te gaan naar de uiteindelijke realisatie.
Hier zijn nog wat foto’s van de zender en een filmpje van de gestuurde servo’s.

Emiel en Jonas

Last week Mr Patrick De Rese gave us a transmitter, a EUROPA MC 1020. During spring break we updated this receiver, so it would be perfect for our project. We placed an emergency brake, a potentiometer for gas and a switch to transmit a control signal. Furthermore, we wrote a program to control two servos through RC communication. We mean to extend this to 4 servos. The next step is the acquisition of those servos. Only then we can proceed to the final realization.
Attached are some pictures of the transmitter and a video of the servos.


Emiel and Jonas


donderdag 30 januari 2014

Het gaat vooruit ! - We're making progress !

Vorige week woensdag (22/01/2014) zijn we samengekomen om een basisprogramma te schrijven voor het aansturen van twee servo's met een potentiometer. De potentiometers zullen later vervangen worden door joysticks (werkt op hetzelfde principe, een regelbare weerstand). Nu hebben we ook al gebruik gemaakt van een noodstop. Als we op de noodstop drukken, gaan de twee servo's (links-rechts) naar hun nul-positie. Later komt er nog een derde servo bij voor het sturen van de gas en een vierde servo voor het in- en uitschakelen van de brandstof (noodstop).

Emiel en Jonas

We gathered to write a basic program for the operating of two servos with a potentiometer last Wednesday (22/01/2014). The potentiometers will later be replaced by joysticks. (They operate on the same principle, a controllable electrical resistance). We've also used an emargency brake already. If we press the emergency brake, two servos (left-right) go to their zero position. Later we will add a third servo for conducting the gas and a fourth one to enable and disable the fuel (emergency brake).

Emiel and Jonas

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vorige week woendag (22/01/2014) zijn we naar de tank geweest in Poelkapelle en hebben we in grote lijnen het hydraulisch schema overgetekend. Thuis hebben we dit schema dan omgevormd naar een schema met de juiste symbolen. Het is nu de bedoeling dat we uitzoeken waarom er een leiding van het overdrukventiel naar de 2 plunjerpompen gaat en waarom dat enkel de lekleidingen naar de koeler gaan.

Robin en Robin

We visited the tank in Poelkapelle last Wednesday (22/01/2014) and have broadly copied the hydraulic diagram. At home we transformed the diagram to another diagram with the accurate symbols. Now, we mean to examine why a line of the pressure relief valve goes to the two plunger pomps and why only leak off lines go the the cooler.

Robin and Robinwoensdag 8 januari 2014

Eindelijk vooruitgang ! - Finally progress !

Sinds 24 december 2013 zijn we eindelijk in het bezit van "Arduino". Arduino is een microcontroller die ons kan helpen bij de automatische besturing van de tank. Maar omdat we nog nooit met deze microcontroller hebben gewerkt, moeten we eerst leren werken met deze microcontroller voordat we de werkelijke schakeling kunnen realiseren. Het is de bedoeling dat we tijdens en de week na de kerstvakantie samenkomen om het systeem te leren kennen en simpele schakelingen te ontwerpen. Dan denken we vooral aan een simpele lichtsturing, motorsturing,... Eens we de 'know how' van deze microcontroller onder de knie hebben kunnen we dit toepassen op de tank.

Emiel en Jonas

As of December 24th, 2013 we are finally in the possession of “Arduino”. Arduino is a microcontroller which can help us with operating the tank automatically. However, since we have never worked with this microcontroller before, we have to become familiar with it before realising the actual circuit. We mean to gather during the Christmas holiday and the week after to get to know the system and to design several uncomplicated circuits, i.e. mainly uncomplicated light and engine control… Once we have mastered the ‘know how’ of this microcontroller, we can apply all this on the tank.    

Emiel and Jonaszondag 17 november 2013

Vanaf nu kun je alle updates ook in het Engels lezen. Zo betrekken we het vak Engels ook in onze GP en kunnen de buitenlandse bloglezers voldoende op de hoogte gehouden worden van de verdere vorderingen in verband met de tank en onze GP.

As of today you can read all our updates in English, as well. This way, we include English in our "GP" and the foreign readers of our blog wil be kept up-to-date with all the new developments regarding the tank and our "GP".

woensdag 13 november 2013

Bezoek aan het kenniscentrum


Vandaag zijn we naar het kenniscentrum bij het Flanders Fields Museum te Ieper geweest. We hebben een twaalftal tanks (telkens een Mark IV) gevonden. Hier vind u een aantal foto's van ons bezoek aan het kenniscentrum.


Extra informatie van de ligging van de wrakstukken.

Het dorp Poelkapelle na WOI
Rechts boven vindt u de Dakoit, F, D5, 2518, 2nd Lt J.H. Wylie. (Gestrand: 04-10-1917)
Links onder vindt u de Damon II, D29, M, 2380, Lt. J.A. Cohen. (Gestrand: 09-10-1917)

Detail Dakoit, D5, 2518 (achter  't Oud Gemeentehuis, Poelkapelle)

Detail Damon II, D29, 2380 (voor Café de Zwaan in Poelkapelle)

Foto van de Damon II, D29, 2380